Högre Funktion i Linköping
Center för Konduktiv Pedagogik
-Nu även sjukgymnastik-

Med inspiration till fysisk träning och funktionell inlärning föra människor med funktionsnedsättning framåt – mot ökad självständighet och ett rikare liv. Vi vill satsa högt - sen ser vi hur långt det bär.......

Fysioterapi/
sjukgymnastik

Sjukgymnastik, eller fysioterapi som det numera heter, är en medicinsk disciplin där terapeut och patient genom ett förtroendeingivande och nära samarbete skapar förutsättningar till bättre funktion.

På Högre Funktion fokuseras fysioterapin främst mot neurologiska sjukdomar och skador men även mot ortopedi. Vi har både intensivträning i grupp och individuell rehabilitering.
Det finns möjlighet att erhålla fysioterapi inom regionens högkostnadsskydd såväl som utanför. 
 

Konduktiv pedagogik, även kallad Petö-metoden är ett framgångsrikt pedagogiskt upplägg med syfte att förbättra rörelsefunktionen. Det finns program för personer drabbade av CP, Stroke, MS, Parkinsons sjukdom och förvärvad hjärnskada.
Träningen enligt konduktiv pedagogik på Högre Funktion bedrivs som intensivträning i grupp.
Det finns även möjlighet att få individuellt träningsupplägg med en konduktor.