Högre Funktion i Linköping
Center för Konduktiv Pedagogik
-Nu även sjukgymnastik-

Med inspiration till fysisk träning och funktionell inlärning föra människor med funktionsnedsättning framåt – mot ökad självständighet och ett rikare liv. Vi vill satsa högt - sen ser vi hur långt det bär.......

Konduktiv pedagogik, även kallad Petö-metoden är ett framgångsrikt pedagogiskt upplägg med syfte att förbättra rörelsefunktionen. Det finns program för personer drabbade av CP, Stroke, MS, Parkinsons sjukdom och förvärvad hjärnskada.

Träning enligt konduktiv pedagogik på Högre Funktion bedrivs som intensivträning i grupp.
Det finns även möjlighet att få individuellt träningsupplägg med en konduktor.