Vad är Högre Funktion?

Högre Funktion är en fysioterapeutisk mottagning i Linköping med inriktning mot ortopedi och neurologi. Regionens högkostnadsskydd gäller.

Vår vision

På Högre Funktion använder vi fysisk träning och funktionell inlärning för att hjälpa människor framåt – mot ökad självständighet och ett rikare liv. 

Vad är Fysioterapi/

sjukgymnastik?

Sjukgymnastik, eller fysioterapi som det numera heter, är en medicinsk disciplin där terapeut och patient genom ett förtroendeingivande och nära samarbete skapar förutsättningar till bättre funktion.

Som fysioterapeuter på Högre funktion vill vi genom fysisk träning och funktionell inlärning hjälpa dig att bibehålla och förbättra din fysiska förmåga och hjälpa dig framåt mot ett rikt liv. 


 

Vad erbjuder vi?

På Högre Funktion fokuseras fysioterapin främst mot neurologiska sjukdomar och skador men även mot ortopedi. 

Vi erbjuder intensiv neurologisk rehabilitering i grupp eller individuellt tillsammans med fysioterapeut. Intensivträningen håller på i 2-4 veckor och startar löpande under hela året.
 
På vår fysioterapeutiska mottagning finns möjlighet att erhålla fysioterapi inom regionens högkostnadsskydd såväl som utanför.

Vad är Konduktiv Pedagogik?

Konduktiv pedagogik, även kallad Petö-metoden är ett framgångsrikt pedagogiskt upplägg med syfte att förbättra rörelsefunktionen. Det finns program för personer drabbade av CP, Stroke, MS, Parkinsons sjukdom och förvärvad hjärnskada.
Träningen enligt konduktiv pedagogik på Högre Funktion bedrivs som intensivträning i grupp.
Det finns även möjlighet att få individuellt träningsupplägg med en konduktor.