Om oss

Vi har bedrivit träning enligt Konduktiv Pedagogik i Linköping sedan år 2002. Sedan 2016 även sjukgymnastisk intensivträning.

Våra medarbetare:
Marta Justin, Konduktor. Utbildad på Petö-institutet i Budapest, Ungern
Lilla Schneiker, konduktor. Utbildad på Petö-institutet i Budapest, Ungern
Klára_Szmodics, Konduktor. Utbildad på Petö-institutet i Budapest, Ungern
Marina Byström Odhe, Leg sjukgymnast. Utbildad på Hälsouniversitet, Linköping.
Conny Bergqvist, Leg Fysioterapeut. Utbildad på Karolinska Institutet, Stockholm 

Konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik, även kallad Petö-metoden är ett framgångsrikt pedagogiskt upplägg med syfte att förbättra rörelsefunktionen hos personer med neurologisk sjukdom eller skada, och därmed öka självständigheten på alla plan i livet. Det finns program för personer drabbade av CP, Stroke, MS, Parkinsons sjukdom och förvärvad hjärnskada.

Träning

Konduktor från Ungern leder träningen med ett mycket inspirerande och målmedvetet upplägg. Det finns även möjlighet att få individuellt träningsupplägg med en konduktor.

Perioderna kan vara två, tre eller fyra veckor och man tränar vanligtvis 3 timmar per dag, antingen förmiddag kl 9-12 eller eftermiddag kl 13-16 .
Under en 2-veckorsperiod tränar man varje dag, måndag-fredag medan man under en 4-veckorsperiod tränar varannan dag.

Träningsperioder 2017


Perioder 
2017-01-09 - 2017-02-03
2017-02-06 - 2017-03-03
2017-03-06 - 2017-03-31
2017-04-18 - 2017-05-16

2017-09-04 - 2017-09-29
2017-10-16 - 2017-10-27
2017-11-19 - 2017-12-02Priser
Två veckorsperiod, 10 träningsdagar:
12 000:- exkl moms.
Fyra veckorsperiod, 10 träningspass:
12 000:- exkl moms.
Logi och måltider ingår inte. Men vi kan hänvisa till boende i närheten.